Maagdarmwormen

Maag- en darmworm infecties komen voor bij zowel jongvee als bij volwassen koeien. Weidegang en beweidingsmanagement zijn hierbij de grootste risicofactoren. De meest opvallende verschijnselen bij maag- en darmworm infecties zijn groeivertraging, dor en dof haarkleed, verminderde eetlust, diarree en productieverlies.

Om het juiste ontwormingsschema op uw bedrijf toe te kunnen passen, is het belangrijk om te weten of en welke dieren tegen een wormbesmetting aanlopen. Bij een goed beweidingsschema is het vaak niet nodig het jongvee standaard te ontwormen.

Om een beeld te krijgen van (de mate van) een maagdarmwormbesmetting op uw bedrijf kan onderzoek worden gedaan op tankmelk, individuele melkmonsters en/of mestmonsters.

U kunt een afspraak maken met één van de rundveedierenartsen om de ontwormingsstrategie op uw bedrijf te bespreken of zelf mest naar de praktijk brengen. Deze wordt dan in ons praktijklaboratorium onderzocht op de aanwezigheid van maagdarmwormen en (weide)coccidiose. Eén van de rundveedierenartsen zal dan aan de hand van de uitslag een bedrijfsspecifiek ontwormingsplan met u opstellen.