Bovine Virus Diarree (BVD)

BVD is een virusinfectie die zich gemakkelijk in een koppel verspreidt en alle leeftijden besmet. De infectie veroorzaakt vaak langdurig veel schade. Een infectie met BVD kan verschillende symptomen geven, bijvoorbeeld: luchtweg- en groeiproblemen bij kalveren, diarree en/of vruchtbaarheidsproblemen bij het melkvee. Een infectie met het BVD virus remt de afweer, waardoor andere infecties (o.a. Salmonella, leverbot) ernstiger kunnen worden.

Een infectie van runderen die 1-4 maanden drachtig zijn, kan bij nog ongeboren kalveren leiden tot dragers. Het virus wordt niet als “vreemd” herkent, het kalf draagt het virus altijd bij zich en is dus ook continu besmettelijk voor anderen. In de afgelopen jaren zien wij dat het BVD virus plotseling een infectie geeft op vrije bedrijven of dat het virus blijft circuleren, waardoor er regelmatig een drager gevonden wordt.

De aanpak van BVD vraagt maatwerk per bedrijf en is sterk afhankelijk van de uitgangssituatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om inzicht te krijgen in de BVD situatie op een bedrijf. Het startpunt is meestal een: Quick scan : een combinatie van tankmelk- en bloedonderzoek om te kijken of er een besmetting met BVD is geweest of dat er actief virus aanwezig is. Als er antistoffen in de tank gevonden worden kan d.m.v. de jongveecheck (bloedonderzoek van 5 pinken tussen 8-12 maanden) gekeken worden of er nog actief virus op het bedrijf rond gaat. Worden er bij het jongvee antistoffen gevonden dan is het belangrijk om een eventuele drager op te sporen d.m.v. individueel bloedonderzoek of onderzoek van een stukje (oor)weefsel. Dragers kunnen nog geboren worden tot 13 maanden nadat er een drager is afgevoerd. Door middel van bloedonderzoek op antistoffen van 5 pinken in de leeftijd van 8-12 maanden (de jongveemonitor) kan gevolgd worden of een bedrijf vrij gebleven is en blijft.

De ervaring van de afgelopen jaren in Nederland en Duitsland heeft laten zien dat het vrij worden van BVD echter geen garantie is voor het vrij blijven. Een goede manier om de runderen te beschermen tegen BVD is vaccineren. Er is een goed en betrouwbaar vaccin dat een goede bescherming geeft.