Klauwaandoeningen

Klauwaandoeningen komen op melkveebedrijven veelvuldig voor. Een optimale klauwgezondheid is van groot belang voor het presteren van een melkkoe. De oorzaken van klauwaandoeningen kunnen we onderverdelen in twee groepen: infectieus en niet-infectieus. De infectieuze oorzaken zijn dermatitis digitalis (ziekte van Mortellaro), dermatitis interdigitalis (stinkpoot), Tyloom en een tussenklauw panaritium (tussenklauwontsteking, ook wel haarworm of slakkepoot genoemd). De niet-infectieuze oorzaken zijn zoolbloedingen, witte lijndefecten, zoolzweren, dubbele zool, teenpunt necrose en (chronische) klauwbevangenheid.

Ook op dit gebied is voorkomen beter dan genezen. Voor een goede klauwgezondheid is een aantal aandachtspunten van belang: de kwaliteit van de klauwen, de belasting van de klauwen, de aantasting uit de omgeving, preventief bekappen èn het tijdig curatief bekappen van kreupele koeien.

De kwaliteit van de klauwen en het klauwhoorn wordt mede bepaald door het rantsoen, de verzorging van de klauwen, de huisvesting en fokbeleid. De belasting van de klauwen moet worden beperkt. De koe moet daarom de kans krijgen om voldoende te liggen. Daarnaast moet de ondergrond schoon, effen en voldoende ruw zijn. Zeker ook de looppaden naar de wei kunnen een groot risico vormen voor o.a. belastingsproblemen. De omgeving moet verder zuiver zijn om de infectiedruk te minimaliseren. Een vierde belangrijk aandachtspunt is het tijdig behandelen van kreupele koeien. Door structureel de koeien te bekijken in een weekplanning kunnen de aangetaste dieren tijdig worden gesignaleerd en behandeld. De zieke dieren herstellen sneller en eventuele infectieuze oorzaken kunnen minder snel verspreiden door de koppel. Naast deze tijdige curatieve behandeling is het ook periodiek koppelgewijs preventief bekappen een belangrijke pijler van de klauwgezondheid.

Klauwgezondheid speelt een rol op elk melkveebedrijf. Neem contact op met één van onze dierenartsen om de risicofactoren inzichtelijk te maken. Een gezonde koe zorgt voor een gezonder bedrijf!